Nederlandse Brandwonden Stichting

Volksgezondheid

Mensen met brandwonden worden vaak nagestaard, gemeden en soms niet voor vol aangezien. Mede dankzij de Brandwonden Stichting kunnen mensen met brandwonden hun leven weer oppakken en ervan genieten.

De Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum beperken. Zij werkt daarom aan drie doelstellingen:

1) het bevorderen van preventie van brandwonden;

2) het verbeteren van behandeling, verpleging, verzorging van en hulpverlening aan mensen met brandwonden;

3) het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met brandwonden.


Bekijk de video