Leprastichting

Volksgezondheid

De Leprastichting zet zich in voor een wereld waarin het blijvend leed dat lepra veroorzaakt, niet meer voorkomt.
  • er voor zorgen dat nieuwe leprapatiënten zo vroeg mogelijk worden ontdekt, behandeld en zo nodig gerevalideerd;
  • bijdragen aan het voorkomen van door lepra veroorzaakte verminkingen;
  • maatschappelijke acceptatie van (ex-)leprapatiënten en hun familieleden bevorderen en zorgen dat zij de hulp krijgen waar zij recht op hebben;
  • financieren en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek om de effectiviteit en de doelmatigheid van de leprabestrijding te verhogen;
De Leprastichting ondersteunt nationale gezondheidsdiensten in bijna twintig landen met lepra, werkt samen met internationale partners in leprabestrijding, gaat professioneel en doelmatig te werk.

Meer informatie: www.leprastichting.nl


Bekijk de video