Nederlandse Hartstichting

Volksgezondheid

Het voorkomen en bestrijden van de oorzaken en de gevolgen van hart- en vaatziekten.

Deze doelstelling omvat:

het vergroten van de beschikbare kennis op dit terrein door het steunen van wetenschappelijk onderzoek, zowel fundamenteel als toegepast;

het verbreiden van kennis door het geven van voorlichting aan de bevolking alsook aan medische en paramedische groepen, door scholing, nascholing, publicaties en andere daartoe strekkende middelen;]

het vervullen van een actieve, initiërende, coördinerende en stimulerende rol bij het streven naar verbetering van het raamwerk waarin preventie, behandeling en nazorg bij hart- en vaatziekten plaats hebben;

nauwe samenwerking met en hulpverlening aan organisaties van vrijwilligers uit de bevolking en professionele groepen, die deze doelstellingen tot hun taak rekenen en daarvoor in aanmerking komen;

het samenwerken met en het coördinerend optreden ten behoeve van andere organisaties en instellingen;

het dienen van advies aan de overheid en

het samenwerken met soortgelijke organisaties in het buitenland.

Meer informatie: www.hartstichting.nl


Bekijk de video